+48 34 3574076

Warunki przyjęcia

“Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.” art. 54, Ustawy o pomocy społecznej,  (Dz.U. Nr 175, poz. 1362)

Osoba  ubiegająca się o przyjęcie do DPS, mieszkaniec Gminy Herby powinna zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach w celu złożenia wniosku o umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Osoba mieszkająca poza terenem Gminy Herby, powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu swojego zamieszkania.

  • Decyzje kierujące o umieszczeniu i odpłatności do Domu Pomocy Społecznej w Herbach  wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach.
  • Nie posiadamy miejsc komercyjnych.

Przyjęcie do Domu poprzedzone jest:

  • spotkaniem z kandydatem w miejscu jego zamieszkania i przeprowadzenie z nim wywiadu środowiskowego,
  • zaproszeniem kandydata, oraz w miarę możliwości członków rodziny lub opiekunów, do odwiedzenia Domu w celu zapoznania się z personelem, mieszkańcami oraz standardem usług świadczonych przez Dom.

Pierwszeństwo przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Herbach maja mieszkańcy Gminy Herby

Dom Pomocy Społecznej w Herbach
ul. Mickiewicza 19a,
42-284 Herby
Dyrektor  Barbara Rosowicz – Włoch
tel. (34) 3574076

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Call Now Button
Font Resize
Wersja kontrastowa